marc van velthoven
prof.dr.M.J.P.M.van Veldhoven
Ts Social and Behavoir Sciences
Department of Human Resource Studies
Tilburg University

 

Dr. Jaap van Ginneken
Nederlandse psycholoog en communicatiewetenschapper.
Tegenwoordig werkt hij parttime als associate professor aan het Euro American Institute van de Ceram Business School bij Nice.
Stichting zelforganisatie “De Wortel”